Lindéns Läromedel och Litteratur samarbetar med ett antal olika företag: