Lindéns Läromedel och Litteratur har avtal med Inläsningstjänst. Det innebär att samtliga titlar läses in som ljudböcker. När en ljudbok finns klar för beställning, så går det att klicka på omslagsbilden eller länken nedanför. Man länkas då vidare till Inläsningstjänsts webbshop, där beställningen genomförs.
Vad är skillnaden mellan en Ljudbok och en Talbok?
Nedanstående information finns att läsa på Inläsningstjänsts hemsida:
Ljudböcker får köpas av alla. (eller strömmas om man har inloggning till Inläsningstjänst)
Talböcker får endast produceras och kopieras av den som har regeringens tillstånd. Inläsningstjänst innehar detta tillstånd. Något avtal med författare/förlag krävs inte. I gengäld måste talboken köpas in till bibliotek/skolbibliotek och får bara lånas ut till vissa grupper. I ett avtal med Författarförbundet regleras vilka grupper som avses, nämligen synskadade, långtidssjuka, konvalescenter, rörelsehindrade, afatiker, personer med läs- och skrivsvårigheter, personer med utvecklingsstörning samt hörselskadade. Även tillfälligt funktionshindrade har rätt att låna talböcker under den tid behov finns.