GDPR

Från och med 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning för länder inom EU: GDPR. Det innebär att företag måste informera sina kunder om vilka personuppgifter som behandlas. När det gäller användning och prenumeration av Språkspindeln Online, så hanterar Lindéns Läromedel och Litteratur endast de personuppgifter som är nödvändiga för att man som kund ska kunna använda programmet. Har man inte prenumeration, så behandlas bara det användarnamn, som kunden själv har bestämt. Om man har en prenumeration, så behandlas mailadress och de uppgifter som krävs för betalningen av prenumerationen. Uppgifterna behandlas säkert och internt hos Lindéns Läromedel och Litteratur. De skickas inte vidare till någon annan, varken till något företag eller fysisk person. När en kund avslutar sin prenumeration, raderas personuppgifterna. Använder du Språkspindeln via Digital Pedagogik, så är det Mediapoolen som hanterar personuppgifterna.

För kunder som köper böcker och digitala PDF:er, behandlas personuppgifterna inte av Lindéns Läromedel och Litteratur. Då är det istället så kallade personuppgiftsbiträden som behandlar dessa. I det här fallet är det LogistikTeamet eller LäroMedia som hanterar dem, beroende på vilken "kanal" man använder vid inköp. När det gäller ljudböcker så är det Inläsningstjänst som hanterar personuppgifterna.

Publiceringar av foton och uppgifter om personer under rubriken "Vi som gör böckerna" på www.lindenslaromedel.se , är godkända av personerna ifråga.