Uppgifter till Älva och våren

Pris: 0 kr

Format: PDF A4 22 sidor

Kopieringsunderlag för gratis nedladdning

I den här PDF:en finns uppgifter kopplade till Älva och sommaren:

- Diskussionsfrågor

- Hörförståelse

- Läsförståelse

- Ordkunskap via korsord

- Bilduppgift

- Förslag på extrauppgifter

Uppgifter Älva och sommaren

Pris: 0 kr

Format: PDF A4 20 sidor

Kopieringsunderlag för gratis nedladdning

I den här PDF:en finns uppgifter kopplade till Älva och hösten:

- Diskussionsfrågor

- Hörförståelse

- Läsförståelse

- Ordkunskap via korsord

- Bilduppgift

- Förslag på extrauppgifter

Uppgifter Älva och hösten

Pris: 0 kr

Format: PDF A4 17 sidor

Kopieringsunderlag för gratis nedladdning

I den här PDF:en finns uppgifter kopplade till Älva och hösten:

- Diskussionsfrågor

- Hörförståelse

- Läsförståelse

- Ordkunskap via korsord

- Bilduppgift

- Förslag på extrauppgifter

Uppgifter Älva och vintern

Pris: 0 kr

Format: PDF A4 17 sidor

Kopieringsunderlag för gratis nedladdning

I den här PDF:en finns uppgifter kopplade till Älva och vintern:

- Diskussionsfrågor

- Hörförståelse

- Läsförståelse

- Ordkunskap via korsord

- Bilduppgift

- Förslag på extrauppgifter