Uppgifter till Älva och våren

Pris: 0 kr

Format: PDF A4 22 sidor

Kopieringsunderlag för gratis nedladdning

I den här PDF:en finns uppgifter kopplade till Älva och sommaren:

- Diskussionsfrågor

- Hörförståelse

- Läsförståelse

- Ordkunskap via korsord

- Bilduppgift

- Förslag på extrauppgifter

Uppgifter Älva och sommaren

Pris: 0 kr

Format: PDF A4 20 sidor

Kopieringsunderlag för gratis nedladdning

I den här PDF:en finns uppgifter kopplade till Älva och hösten:

- Diskussionsfrågor

- Hörförståelse

- Läsförståelse

- Ordkunskap via korsord

- Bilduppgift

- Förslag på extrauppgifter

Uppgifter Älva och hösten

Pris: 0 kr

Format: PDF A4 17 sidor

Kopieringsunderlag för gratis nedladdning

I den här PDF:en finns uppgifter kopplade till Älva och hösten:

- Diskussionsfrågor

- Hörförståelse

- Läsförståelse

- Ordkunskap via korsord

- Bilduppgift

- Förslag på extrauppgifter

Uppgifter Älva och vintern

Pris: 0 kr

Format: PDF A4 17 sidor

Kopieringsunderlag för gratis nedladdning

I den här PDF:en finns uppgifter kopplade till Älva och vintern:

- Diskussionsfrågor

- Hörförståelse

- Läsförståelse

- Ordkunskap via korsord

- Bilduppgift

- Förslag på extrauppgifter


Träna läsförståelse

Seniorernas hemlighet

Pris: 0 kr

Format: PDF A4 59 sidor

Kopieringsunderlag för gratis nedladdning

Träna läsförståelse

Riskfyllt spel

Pris: 0 kr

Format: PDF A4  55 sidor

Kopieringsunderlag för gratis nedladdning

Träna läsförståelse

Seniorernas hemlighet

Pris: 0 kr

Format: PDF A4 59 sidor

Kopieringsunderlag för gratis nedladdning

I den här PDF:en finns läsförståelsefrågor på olika nivåer, till boken Seniorernas hemlighet. Till alla 29 kapitel finns följande:

Första sidan:

- Hitta svaren i texten

- Lista ut svaren med hjälp av texten

- Vad tycker du/Vad tror du?

Andra sidan:

- Varierande extrauppgifter – illustrera, skriv egen text, gör en serie m m.

Längst bak i PDF:en hittar du facit och underlag för att föra protokoll på elevernas förmågor vad det gäller läsförståelse.

I den här PDF:en finns läsförståelsefrågor på olika nivåer, till boken Riskfyllt spel. Till alla 26 kapitel finns följande:

Första sidan:

- Hitta svaren i texten

- Lista ut svaren med hjälp av texten

- Vad tycker du/Vad tror du?

Andra sidan:

- Varierande extrauppgifter – illustrera, skriv egen text, gör en serie m m.

Längst bak i PDF:en hittar du facit och underlag för att föra protokoll på elevernas förmågor vad det gäller läsförståelse.

I den här PDF:en finns läsförståelsefrågor på olika nivåer, till boken Spårlöst. Till alla 23 kapitel finns följande:

Första sidan:

- Hitta svaren i texten

- Lista ut svaren med hjälp av texten

- Vad tycker du/Vad tror du?

Andra sidan:

- Varierande extrauppgifter – illustrera, skriv egen text, gör en serie m m.

Längst bak i PDF:en hittar du facit och underlag för att föra protokoll på elevernas förmågor vad det gäller läsförståelse.