Använd din Smartboard i undervisningen

I samarbete med Mediapoolen

Att använda SMART Board i undervisningen  (Kursledare: Jonny Lindén)

Jag visar exempel på hur man kan använda sin SMART Board i undervisningen.

 Kursupplägg (2–3 timmar)

1. Genomgång av moment på SMART Board

2. Ni tränar på att skapa liknande moment, gärna 2–4 personer tillsammans vid en SMART Board.

3. Gemensam återkoppling för att repetera och räta ut eventuella frågetecken

​Vi går igenom förslag på lektioner inom följande moment i svenskämnet:
​                 • Ordklasser
​                 • Läsförståelse
​                 • Stavning

(Självklart går det att applicera på vilket ämne som helst.)

 Varje moment är uppdelat i fyra steg:

 ​1. Gemensam genomgång av målet med det aktuella momentet

 2. Hur vi kan utnyttja SMART Board i genomgångar före och efter elevernas arbete individuellt/parvis/gruppvis

 3. Exempel på pedagogiska funktioner i SMART Board som vi använder till gemensamt arbete för att befästa elevernas kunskaper

4. Utvärdering med hjälp av olika utvärderingsverktyg som finns i SMART Board

Kursens lektioner är riktade till årskurs 4–6. Men de kan lätt anpassas och appliceras på lektioner för både yngre och äldre elever.

​Under kursens gång lär du dig hur man använder många olika funktioner i SMART Board.  

Här är några exempel:

​                 • Förvandla din handskrivna text till ”datorskrivet typsnitt”.
​                 • Använd din SMART Board som en digital whiteboard och skapa en rörlig arbetsgång, som  kan redigeras och sparas.

     Skapa länkar till filmer, ljud, spel m.m.

​    • Skapa egna sorteringsövningar
​    • Använd programmet SMART Lab för att skapa en mängd olika övningar, till exempel Monsterprov, Gameshow, Rangordning och Shout It   Out!. 

Kurspris för hela gruppen, exklusive 25 % moms:

2 000 kr/timme 

Milersättning för resor tillkommer: 37 kr/mil

Boka helst via mail: kontakt@lindenslaromedel.se

Mobil: 0704 - 713 432

 Kursledare: Jonny Lindén