SMART Board workshop

Att använda SMART Board i svenskundervisningen 

Jag visar exempel på hur man kan hålla lektioner med hjälp av sin SMART Board i svenskundervisningen. 

Kursarrangör är Mediapoolen Västra Götaland AB.  

För mer information, bokning och praktiska detaljer, kontakta Zahra Safaie på Mediapoolen - tel: 0500 -  44 54  17, mail: zahra@mediapoolen.se

Länk till Mediapoolens information: https://mediapoolen.se/project/forstark-ditt-klassrum-med-smart-board/

Jonny Lindén

Kursupplägg:

1. Genomgång av moment på SMART Board
2. Ni tränar på att skapa liknande moment, gärna 2–4 personer tillsammans vid en SMART Board.
3. Gemensam återkoppling för att repetera och räta ut eventuella frågetecken
Vi går igenom förslag på lektioner inom följande moment i svenskämnet:
• Ordklasser
• Läsförståelse
• Stavning

Varje moment är uppdelat i fyra steg:
1. Gemensam genomgång av målet med det aktuella momentet

2. Hur vi kan utnyttja SMART Board i genomgångar före och efter elevernas arbete individuellt/parvis/gruppvis

3. Exempel på pedagogiska funktioner i SMART Board som vi använder till gemensamt arbete för att befästa elevernas kunskaper

4. Utvärdering med hjälp av olika utvärderingsverktyg som finns i SMART Board


Kursens lektioner är riktade till årskurs 4–6. Men de kan lätt anpassas och appliceras på lektioner för både yngre och äldre elever.
Under kursens gång lär du dig hur man använder många olika funktioner i SMART Board. Här är några exempel:
• Förvandla din handskrivna text till ”datorskrivet typsnitt”.
• Använd din SMART Board som en digital whiteboard och skapa en rörlig arbetsgång, som kan redigeras och sparas.
• Skapa länkar till filmer, ljud, spel m.m.
• Skapa egna sorteringsövningar
• Använd programmet SMART Lab för att skapa en mängd olika övningar, till exempel Monsterprov, Gameshow, Rangordning och Shout It Out!.

Du får även länktips till resurser i Mediapoolens Digital Pedagogik och till externa webbsajter.